Logga3d

Skolledning

Skolchef Gunnar Genfors, 042-15 20 75, 0734-44 41 44 gunnar@ridgymnasiet.nu
Biträdande skolchef Cilla Svensson 042- 15 20 75 cilla@ridgymnasiet.nu
Rektor Andreas Mauritzson 042-15 20 75, andreas@ridgymnasiet.nu
Biträdande rektor Daniel Bergsten 042-15 20 75 daniel@ridgymnasiet.nu

Skolhälsovård/Elevhälsa

Elevhälsa är något som berör hela skolans verksamhet i allt från organisation till miljö inklusive personal och elever. Du som elev är en viktigt part i elevhälsan och du är särskilt viktig för oss genom aktivt deltagande på mentorstid och genom elevrådet. Du är också betydelsefull genom den person du är på skolan. Vi vet ju att  glädje och vänlighet förgyller tillvaron för alla!
 

Studie- och yrkesvägledninG

Ingrid Wallentin  ingrid@syo-konsulten.se

klagomålshantering

Bifogat finner du skolans tillvägagångssätt vid klagomål.