Logga3d

Djursjukvård

Djurvård inom Djurens hälso- och sjukvård.

Välkommen till vår unika gymnasieutbildning inom djursjukvården!
Vår samarbetspartner här i Helsingborg är Evidensia specialistdjursjukhus. Evidensia i Helsingborg har både hästklinik och smådjursklinik. Båda klinikerna ligger på samma sjukhusområde. Gemensamt för dem är att båda har fullständig sjukhuskapacitet och har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Här får Du din klinikutbildning inom djurvården under alla dina tre år på gymnasiet.

Dubbel examen

De vanliga skolämnena läser du tillsammans med dina övriga klasskamrater på Helsingborgs Ridgymnasium med samma härliga känsla och stämning. Skolan ligger bara några minuters väg bort. Precis som hos alla elever på HBRG innehåller din studieplan alla ämnen och kurser för behörighet till högskola efter din gymnasieexamen, som blir både en yrkesexamen och behörighet till vidare studier.

Du som läser djursjukvård får även möjlighet att få Jordbruskverkets certifiering till djurvårdare med utökad behörighet, en möjlighet som är unik för HBRG. Med denna behörighet  ges ännu större befogenheter att inom yrket såsom ta blodprov, ge vissa intramuskulära injektioner samt även ge intravenösa injektioner, d.v.s. även sätta permanentkanyl vid ordination om man är besitter den kompentensen. Denna behörighet uppnår du genom att bli godkänd på Jordbruksverkets kurs i läkemedelshantering.

NA-studier

För dig som siktar vidare mot högsta akademiska NA-studierna till veterinär eller läkare erbjuder vi alla kurser i områdesbehörighet A13, på delvis utökad studiekurs. Alla våra lärare är anställda av oss och legitimerade gymnasielärare i sina respektive ämnen matematik, kemi och fysik.

Kursgaranti

Vi utfärdar dessutom kursgaranti. Alla kurser som vi erbjuder i vårt utbildningserbjudande garanterar vi också att de genomförs oavsett elevantal. Vi ställer inte in kurser på grund av för små undervisningsgrupper. Detta är ett löfte som vi alltid hållit.
UTÖKAD BEHÖRIGHET – STORA YRKESCHANSER!
 

Unikt för HBRG

För den som har Jordbruksverkets certifiering till djurvårdare med utökad behörighet ges ännu större befogenheter att inom yrket såsom ta blodprov, ge vissa intramuskulära injektioner samt även ge intravenösa injektioner, d.v.s. även sätta permanentkanyl vid ordination om man är besitter den kompentensen. Denna behörighet uppnår du genom att bli godkänd på Jordbruksverkets kurs i läkemedelshantering.

På HBRG är det möjligt att uppnå denna behörighet inom ramen för din gymnasieexamen. Din examen heter då Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård med utökad behörighet.
Eferfrågan på utbildad djurvårdspersonal är stor, och den kommer att öka. Djurvård är en sektor som växer och antalet utbildningsplatser räcker inte till för att möta efterfrågan.