Logga3d

 Djursjukvård - häst

Tillsammans med Regiondjursjukhuset Evidensia i Helsingborg har skolan i över 10 år utvecklat den enda specifika djursjukvård-häst-utbildningen som finns på gymnasiet. Den som tar examen här är efterfrågad på arbetsmarknaden!

evidensia Helsingborg – ett av landets största djursjukhus

Skolans samarbetspartner Evidensia i Helsingborg är ett av landets tre riktiga akutdjursjukhus med operationer och akutintag dygnet runt. Under samtliga tre gymnasieår har du klinikutbildning inom flera områden. De områden som ingår är; vårdavdelning, poliklinik samt operation. Redan i årskurs 1 introduceras du på de olika klinikerna.

en utbildning – tre examen

Utbildningen är baserad på naturbruksprogrammet som ger dig en yrkesexamen inom djurens hälso- och sjukvård. Alla inriktningar på skolan ger dig dessutom grundläggande behörighet till högskolestudier efter gymnasiet. Den tredje examen du kan ta är Jordbruksverkets D9-examen som ger utökad befogenhet att utföra mer avancerade arbetsuppgifter.  Med den här examen får du t.ex. sätta dropp, ge injektioner och ta blodprov. Naturligtvis blir du mycket attraktiv på arbetsmarknaden inom detta yrke.
 

veterinär eller läkare i framtidsplanen?

Vill du bli veterinär eller läkare? Du kan du kombinera djursjukvård-häst med skolans NA- block och bli direkt behörig (områdesbehörighet A13) till studier som krävs för dessa yrken, i Sverige eller utomlands.

efter studenten

Du kan välja om du vill gå direkt ut i arbete eftersom branschen skriker efter utbildad arbetskraft. Vill du hellre läsa vidare har du förutom grundläggande behörighet till högskola, dessutom behörighet till alla SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) kandidatutbildningar. Med NA-blocket kan du läsa de mest avancerade utbildningar som SLU har.

bildtext
bildtext