Logga3d

djursjukvård - Sällskapsdjur

Tillsammans med Regiondjursjukhuset Evidensia i Helsingborg har skolan utvecklat inriktningen mot djursjukvård – sällskapsdjur, där 80 % handlar om hund och katt. Den här lite nyare utbildningen utvecklades efter goda erfarenheter med utbildningen inom hästsjukvård som varit så framgångsrik under en lång tid.

klinikutbildning på flera avdelningar

Under alla dina tre gymnasieår kommer du att få göra din klinikutbildning på flera områden. De områden som ingår är: vårdavdelning, poliklinik samt operation. Redan i årskurs 1 introduceras du på de olika klinikerna.

evidensia helsingborg – ett av landets största djursjukhus

Skolans samarbetspartner Evidensia i Helsingborg är ett av landets tre riktiga akutdjursjukhus med operationer och akutintag dygnet runt.

en utbildning – tre examen

Utbildningen är baserad på naturbruksprogrammet som ger dig en yrkesexamen inom djurens hälso- och sjukvård. Alla inriktningar på skolan ger dig dessutom grundläggande behörighet till högskolestudier efter gymnasiet. Den tredje examen du kan ta är Jordbruksverkets D9-examen som ger utökad befogenhet att utföra mer avancerade arbetsuppgifter.  Med den här examen får du t.ex. sätta dropp, ge injektioner och ta blodprov. Naturligtvis blir du mycket attraktiv på arbetsmarknaden inom detta yrke.

Veterinär eller läkare?
Vill du bli veterinär eller läkare? Då kan du kombinera djursjukvård-sällskapsdjur med skolans NA- block och bli direkt behörig (områdesbehörighet A13 ) till de studier som krävs för dessa yrken, i Sverige och utomlands.

efter studenten

Du kan välja om du vill gå direkt ut i arbete eftersom branschen söker utbildad arbetskraft. Arbetsmarknaden för detta yrke är mycket bra, branschen växer och det är stor brist på utbildad personal. Vill du hellre läsa vidare har du grundläggande behörighet till högskola, och dessutom behörighet till alla SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) kandidatutbildningar. Med NA-blocket kan du även läsa till läkare eller veterinär.

Välkommen till Kliniken

Evisensia Specialistdjursjukhus

Förberedelse inför röntgen
Förberedelse inför röntgen
Granskning av röntgenplåtar
Granskning av röntgenplåtar
Simträningsbassäng på Rehabilliteringen
Simträningsbassäng på Rehabilliteringen