Logga3d

Hundhälsa

Vi är en skola i ständig förändring till det bättre, och vi har sett ett ökat intresse för en ren hundinriktning. Därför erbjuder vi från och med hösten 2021 en inriktning baserad på hundhållning. Hundinriktningen är till för dig som tänker dig en professionell framtid med hundar, eller som har ett genuint hundintresse.

Yrken, där hunden är i centrum har på senare år ökat markant. Fler och fler skaffar hund och kräver specialister som kan hjälpa dem med allt från kloklippning till passning. Det tillkommer även yrken där hunden utför arbete och där det krävs professionell träning, t ex assistans-, terapi- och ledarhundar samt olika områden där hundens förmågor är till stor nytta, t ex för att söka efter människor, spåra dofter i samband med sjukdom.  Under din utbildning fördjupar du dig om allt som rör hundar, hundhälsa och hundars beteende. Under ditt första år fokuseras undervisningen på hundens beteende och näringsbehov. Dessutom får du göra APL hos en hunduppfödare eller på ett hundpensionat. Ditt andra år är mer fokuserat på avel och raser, med inslag av viktiga miljöfaktorer att ta hänsyn till. Under ditt sista år gör vi allt för att förbereda dig för ditt kommande yrkesliv med fokus på bland annat olika organisationer, kvalitetsfrågor och ekonomi. Vid examen har du all kompetens som krävs, baserat på Jordbruksverkets föreskrifter, för att exempelvis driva ett hundpensionat. Du får givetvis även en högskoleförberedande utbildning, precis som alla våra programinriktningar.

Lockar universitet?
Lockar universitetet efter gymnasiet? Eller vill du lära dig ännu mer om företagande? Då kan du välja att gå vår Business management även kallat BML. Med denna inriktning får du alla kurser du behöver för att läsa vidare till universitet och du får även fina förutsättningar för att lära dig hur du driver ett eget företag!
  
Du kan även kombinera hundinriktningen med vår naturvetenskapliga profil som ger dig A13-behörighet, med vilken du till exempel kan söka veterinärprogrammet med. Med den naturvetenskapliga profilen läser du fler kurser i matematik och biologi, men även kurser i kemi och fysik.