Close

Book your stay

It's a dream to be here. Come in the heart of the Mexican Caribbean. Fill in your check-in and check-out date below and book your stay. We can only promise you great moments and unforgettable holidays with us.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Rid- & Djursjuksvårdsgymnasiet Helsingborg

Skolhälsovård/Elevhälsa

Skolhälsovård/Elevhälsa

Elevhälsa är något som berör hela skolans verksamhet i allt från organisation till miljö inklusive personal och elever. Du som elev är en viktigt part i elevhälsan och du är särskilt viktig för oss genom aktivt deltagande på mentorstid och genom elevrådet. Du är också betydelsefull genom den person du är på skolan. Vi vet ju att  glädje och vänlighet förgyller tillvaron för alla!

Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet sammarbetar med Klara SkolPool Sverige. Vår skolsköterska heter Anna Brange och nås på anna.brange@klarakompetens.se