Close

Book your stay

It's a dream to be here. Come in the heart of the Mexican Caribbean. Fill in your check-in and check-out date below and book your stay. We can only promise you great moments and unforgettable holidays with us.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vi skapar förutsättningar för en professionell karriär

Framgångsrika karriärer

En skola med möjligheter

Två decennier av framgång - våra resultat talar sitt tydliga språk.

Under skolans 20 år har många elever gått en utbildning hos oss och efter studenten fortsatt inom sitt intresseområde där de gjort karriär. Här på karriärsidan får du möjligheten att möta några av dem. Välj inriktning och läs om alla spännande möjligheter som öppnar sig efter tre år hos oss på Rid- och Djursjukvårdsgymnasiet i Helsingborg.

Framgångsrika karriärer

Ridning

På den här sidan finner du ett axplock av elever som har utbildat sig inom någon av våra ridinriktningar på Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet och gjort karriär på olika nivåer.

Framgångsrika karriärer

Djursjukvård

På den här sidan finner du ett axplock av elever som efter djursjukvårdsinriktningen på Rid- & Djursjukvårdsgymnasiet gjort karriär på olika nivåer. Gemensamt för dem alla är att de brinner för att vårda sjuka djur.